Moenskogen II

32 av totalt 60 leiligheter på Borgenhaugen i Sarpsborg

Salgsstart: Vinteren 2018
Innflytting: Julen 2019

Solrike balkonger i Sarpsborg

Størrelsene varierer fra 55 – 118 kvm. Alle får solrik balkong vendt mot syd eller vest. 4. etasje er inntrukket med 5 større leiligheter med tilhørende store terrasser. Du kan gå tørrskodd fra bilen og inn i leiligheten da vi anlegger felles parkeringskjeller under byggene med heis opp til alle etasjer. Moenskogen er et borettslag, noe det er knyttet flere fordeler til. Du slipper dokumentavgiften på 2,5 % når du kjøper og leilighetene blir samlet sett billigere enn ved kjøp av selveier.