View in English

Boligprisnivået og utbygningsfortetningen i Oslo kombinert med betydelige planlagte og gjennomførte oppgraderinger av Follobanen og E6/E18 gjør Østlandet stadig mer attraktivt som bosted med dagpendler-nærhet til Oslo. Frigaard Property Group kan Østlandet og har inngående lokal kunnskap og forankring i nærmiljøet; vi har stor inngående deal-flow. Det er vesentlig mindre konkurranse på Østlandet enn andre tilliggende områder til Oslo. Frigaard Property Group består av et etablert team med bred kompetanse og erfaring fra gjennomføring av lønnsomme byggeprosjekter.

Eiere Eierbrøk
Frigaardgruppen AS 72,71 %
Heti Holding AS 7,42 %
Eiker Utvikling AS 4,80 %
Bøhler AS 4,80 %
G.S. Invest AS 4,80 %
Metacon Holding AS 3,00 %
L1 Invest AS 2,47 %
TOTALT 100,00 %
Finanskalender

1. kvartalsrapport kommer 19.05.2020
2. kvartalsrapport kommer 28.08.2020
3. kvartalsrapport kommer 17.11.2020

Obligasjonsinformasjon

Kontakt

Simon Nyquist Martinsen
CFO
simon.martinsen@fpg.no
(+47) 916 30 042