View in English

Boligprisnivået og utbygningsfortetningen i Oslo kombinert med betydelige planlagte og gjennomførte oppgraderinger av Follobanen og E6/E18 gjør Østlandet stadig mer attraktivt som bosted med dagpendler-nærhet til Oslo. Frigaard Property Group kan Østlandet og har inngående lokal kunnskap og forankring i nærmiljøet; vi har stor inngående deal-flow. Det er vesentlig mindre konkurranse på Østlandet enn andre tilliggende områder til Oslo. Frigaard Property Group består av et etablert team med bred kompetanse og erfaring fra gjennomføring av lønnsomme byggeprosjekter.

Eiere Eierbrøk
Frigaardgruppen AS 73,7 %
Heti Holding AS 7,1 %
Eiker Utvikling AS 4,6 %
Bøhler AS 4,6 %
G.S. Invest AS 4,6 %
Metacon Holding AS 3,0 %
Opulentia Invest AS 2,5 %
TOTALT 100 %
Finanskalender

2020 Q4 rapport: 26.02.2021
Annual rapport 2020: 23.04.2021
2021 Q1 rapport: 12.05.2021
2021 H1 rapport: 27.08.2021
2021 Q3 rapport: 12.11.2021

Obligasjonsinformasjon

Kontakt

Simon Nyquist Martinsen
CEO
simon.martinsen@fpg.no
(+47) 916 30 042